Meditace versus relaxace 3.část

Meditace Sahadža jógy (SJ)

♣ MRP (Program výzkumu meditace) volí meditaci Sahadža jógy. Cílem SJ je rozšiřování bezmyšlenkového vědomí, které je založeno na původní tradici meditace. Lidé, kteří v MRP meditovali v rámci technik SJ, opakovaně popisují schopnost tohoto stavu dosáhnout. Sahadžajogínům se doporučuje meditovat dvakrát denně přibližně 15 minut.

♣ SJ meditace je vhodná pro širokou veřejnost i pro výzkum, protože je lehké se ji naučit a je vyučována zdarma. SJ je aktuálně používána ve třech nemocnicích v Sydney u pacientů, personálu a veřejnosti. Zpětné vazby od manažerských týmů a zprávy od pacientů a pečovatelů jsou příznivé. Doposud nebyly zjištěny žádné nežádoucí účinky SJ na těchto klinikách, při pokusech v MRP ani v literatuře.

♣ MRP provedla řadu malých i větších výzkumů SJ meditace a v australských podmínkách se dospělo k nadějným výsledkům. Namátkový kontrolní pokus za účelem zmírnění těžkého astmatu umožnil srovnání SJ s relaxační kontrolou. SJ meditace se ukázala být efektivnější v jistém počtu objektivních i subjektivních potíží. Řada lokálních průkopnických studií, které zkoumají účinek SJ, naznačuje, že tato technika má blahodárný účinek na návaly horka v menopauze, těžkou migrénu a psychologický stres. Jsou potřebné náhodné kontrolní pokusy pro získání definitivních údajů.

♣ Indické studie o SJ naznačují, že SJ je užitečnější při léčení epilepsie a vysokého krevního tlaku než mimická cvičení. Doporučení meditačních technik pacientům: praktičtí lékaři musí používat zdravý rozum a schopnost rozlišování při doporučování meditačních technik svým pacientům, protože mají povinnost starat se a zajistit bezpečí svým pacientům a jejich financím. Meditace není doporučována pacientům s psychózou a měla by být aplikována jen s největší opatrností u pacientů s vážnými psychologickými problémy.

♣ Dosud nebyly probádány právní důsledky pro lékaře při doporučení techniky, která vede k nežádoucím účinkům. Jednoduché a efektivní pravidlo pro rozhodování, zda meditační techniku doporučit či ne, je založeno na předpokladu, že nejlepší věci jsou v životě zadarmo. Organizace, které se zabývají komercializací a marketingem často velice nákladných „meditačních“ technik, kurzů a mistrovských tříd s největší pravděpodobností prodávají neautentické metody. V těchto situacích, naneštěstí, je blaho jedince a společnosti až na druhém místě – za ziskem a slávou.

Souhrn hlavních bodů

♣ Meditace je efektivní metodou při omezení stresu a zahrnuje v sobě potenciál zdokonalení kvality života a snížení nákladů při péči o zdraví. Ačkoliv se meditace od relaxačních technik odlišuje, složky, které jsou podstatou této odlišnosti, dosud nebyly jasně definovány.

♣ Meditace zahrnuje dosažení „stavu bez myšlenek,“ ve kterém je přílišná, stres produkující činnost mysli neutralizována, ne však na úkor bdělosti a účinnosti. Autentická meditace jedinci umožňuje zaměřit se na přítomnost a odpoutat se od nezměnitelné minulosti a neurčité budoucnosti. Existuje málo kvalitních důkazů, které srovnávají jednotlivé meditační a relaxační techniky.

♣ Teoretické vysvětlení účinků meditace a relaxačních technik je následující: vylučování katecholaminu a dalších stresových hormonů je omezeno a je navýšena činnost parasympatiku. Stále nebylo dokázáno, zda se meditace týká dalších jedinečných neurofyziologických pochodů.

Meditace versus relaxace 2.část → → →

Komentáře

comments